Systemisch coaching, individueel of in groepen

Familie-opstellingen zijn een effectieve manier om in kaart te brengen welke factoren een rol spelen in hetgeen je blokkeert, belemmert of uit balans brengt. Dit kan op familiair, relationeel, werk of fysiek niveau zijn. Ook bij hardnekkige zaken waarvan de oorzaak (en oplossing!) je maar niet duidelijk wordt, kan het heel nuttig zijn naar onbewuste dynamieken te kijken en hoe deze van invloed kunnen zijn op jouw leven. Vaak denken we te weten hoe het in elkaar zit en blijkt uit de opstelling dat er geheel onbewust iets anders speelt. Dit integreren in je bewuste leven helpt je verder.

Hoe leef je onbewust je familiesysteem? Systemisch werk is zonder oordeel. Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team, je sociale omgeving maar ook de klas waarin je zat of nog steeds zit. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen vaak onbewust wat je doet en waarom. Familie-opstellingen zijn een praktische en fenomenologische vorm van therapie. We gaan op zoek naar de onbewuste lagen die van invloed zijn en we kijken naar jouw biografische ervaringen en die van jouw ouders of grootouders.

Door systemisch werk worden onbewuste familiepatronen aan het licht gebracht. Deze belastende patronen gaan soms generaties terug en vinden hun wortels in ernstige gebeurtenissen in de familiegeschiedenis. Zo kunnen oorlog, geweld, vroeg overlijden van ouders of kinderen, echtscheiding, misbruik, indien onverwerkt zich generaties later nog uiten. Het geeft je inzicht waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in een bepaald gedrag. Systemisch werk kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen. Binnen mijn praktijk wordt gewerkt met familie-opstellingen en schoolopstellingen aan de hand van tafelopstellingen of in de werkruimte. Daarnaast werk ik ook met trauma-opstellingen.

Hoe vaak word je als mens in je leven niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag kan in veel gevallen te maken hebben met een onbewuste loyaliteit aan je familie, overdracht vanuit je familie. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten volwassenen vaak naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze ermee zullen moeten leren leven. Vaak blijkt uit de opstelling dat er iets heel anders speelt.

Bij het werken met familie-opstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te kunnen veranderen wanneer inzichtelijk wordt wat de achterliggende oorzaak is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren. Heel concreet: een moeder die haar kind verliest en dit verdriet niet heeft verwerkt, is voor een gedeelte ook gestorven of “verdwenen”. Haar andere kinderen missen een deel van hun moeder en proberen haar lijden op te lossen en haar verdriet voor haar onbewust te dragen. Ze kunnen vervolgens ook voor hun eigen kinderen gedeeltelijk afwezig zijn. Het is belangrijk te kijken naar onverwerkte gebeurtenissen van vorige generaties. Systemisch werk geeft inzicht in de belemmerende en soms zelfs verstikkende invloeden vanuit generaties en wordt uiteindelijk een krachtige hulpbron die leidt tot heling. Een effectieve manier om rust te vinden in uw hoofd, in uw hart, in uw relaties en uw leven.

Thema's voor een familie-opstelling

 • algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
 • regelmatig terugkerende angst, boosheid of verdriet
 • ernstige schuldgevoelens
 • depressieve gevoelens
 • relatieproblemen
 • verwerken van een scheiding
 • bindingsangst
 • overlijden van een naaste of een kind
 • moeilijke beslissingen in het leven
 • negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf
 • verstoorde familierelaties
 • ouder zijn van een kind met probleemgedrag
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • omgaan met ernstige ziekte
 • burn-out, stress of overspannen zijn
 • verslavingen

Loopbaanopstellingen

Wanneer je al lange tijd met een belangrijke vraag rondloopt over je werk of loopbaan en je vindt het lastig om tot inzicht of een keuze te komen, dan kan het doen van een loopbaanopstelling meer helderheid geven en ondersteuning bieden bij het maken van een keuze. Er zijn verschillende mogelijkheden om zicht te krijgen op de verborgen dynamieken achter jouw loopbaanvraag.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk jouw curriculum vitae in de ruimte neer te zetten om te onderzoeken wat deze verschillende werkplekken jou hebben opgeleverd, hoe jouw vitaliteit tot z’n recht kwam en waar groeipotentieel zit. Het biedt de mogelijkheid zicht te krijgen waar jij zit in het verwerkingsproces bij verandering van werk of bij ontslag. Zicht op deze verschillende fases biedt mogelijkheid tot transformatie en nieuwe stappen naar de toekomst.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde een methode om hiermee te werken en de oorzaken inzichtelijk te maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

De drie basisprincipes in systemen

Via een opstelling van het familiesysteem komt naar voren op welke manier iemand onbewust aan zijn familie en aan anderen met wie hij zijn lot deelt, is gebonden. Bert Hellinger ontdekte dat er drie basisprincipes in systemen werkzaam zijn:

 • Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeaem
 • Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 • Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en soms nog generaties terug. Als door welke omstandigheden dan ook één van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Deze dynamieken leiden tot symptomen die mogelijk dagelijks terugkeren in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Als het systeem weer in overeenstemming komt met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

Contact en adres

M 06 28 551 764
a.j.m.vanschie@ziggo.nl

John F. Kennedyplantsoen 60
2252 EV Voorschoten

KVK 75752239 Den Haag
BTW-nr. NL 0011.71.144.B88

Stel uw vraag

Versturen